Kurser &

Workshops

Kurser & Workshops

Med färdiga byggstenar inom coachning, medarbetarskap och ledarskap plockar jag ihop kurser och workshops efter era behov.  Jag förordar mindre grupper för att ge utrymme för dialog,  övning och reflektion eftersom det ökar graden av lärande.  Är ni en stor grupp engagerar jag även någon av mina samarbetspartners.

Ni kan anlita mig för längre insatser,  eller för enstaka workshops och övningar. Kanske vill ni ha ett inspirerande moment vid en gruppaktivitet, något som ger inspiration?

Coachande förhållningssätt

Grundläggande principer och kunskap i vad coachning är och vad ett coachande förhållningssätt innebär.  Hur kan man använda detta i det dagliga arbetet som ledare eller medarbetare? För att lära sig att använda ett coachande förhållningssätt krävs övning. Därför varieras övningar i smågrupper med teori och reflektion under kursen.

Feedback

Hur gör vi för att underlätta att både ge och ta emot feedback?  Och hur gör vi det konkret på ett gynnsamt sätt? Vi tittar på vad teorin säger och övar på att ge feedback till varandra empatiskt - både positiv och konstruktiv feedback. 

Globalt samarbete

Idag samarbetar vi över hela världen och det ställer höga krav på vår medvetenhet om hur vi beter oss och interagerar med varandra. Vad är det som gör att vissa av oss agerar på ett visst sätt och hur kan vi förhålla oss till varandra för att samarbeta på bästa sätt? Genom dialog kring likheter och olikheter lägger vi en bättre grund för samarbete. 


Företagskultur

En mätning av befintlig och önskad företagskultur är ofta en mycket bra grund för dialog om bättre samarbete på en arbetsplats. Jag är certifierad Cultural Transformation Tools Practitioner och hjälper er gärna att göra en kulturmätning i er organisation enligt Barrett Values Centre. 

 "Glädje växer ofta där man planterat det."

Emelie Sundborn

Jag är Diplomerad Professionell Coach & Förändringsledare från Gothia Akademi. Utbildad i NLP,  ansluten till International Coach Federation (ICF) och är Associate Certified Coach.  Läs mer här om ICF. 

Civilingenjör i Maskinteknik, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg

 Jag finns på

Arkipelagen Företagscenter
Järnvågsgatan 3 i Göteborgs centrum eller
Stora Åvägen 21 i Askim Sisjön


Jag kan även komma till er arbetsplats.


Skicka gärna en fråga eller meddelandeför att bli kontaktad om ett första möte

 
 
mobil: 0709-380038
email: emelie@sundborncoaching.se
besöksadresser:
rnvågsgatan 3 Göteborg / Stora Åvägen 21 Askim

© Copyright Sundborn Coaching