Individuell 

Coachning

för ledare, 

medarbetare

privatpersoner 

Vill Du maximera din potential & hitta motivation till förändring?

Min drivkraft är att hjälpa människor att utvecklas.  Jag har själv gjort större förändringar i mitt liv och har stöttat många av mina klienter i att göra medvetna val för att få det så som de önskar. Det kan vara yttre förändringar eller nya beteenden och tankesätt som är betydelsefulla och påverkar livet.

I korthet handlar coachning om att hjälpa människor att hitta sina egna svar på vart de vill,  att hjälpa dem att hitta vägen dit, och att stötta i hur de får det gjort.  Vägen till ett önskat läge ser väldigt olika ut beroende på vem jag coachar och vart de vill. 

Jag coachar både på svenska och engelska och har sju års erfarenhet av att jobba med team och individer från olika kulturer.

REFERENSER

"Coachningen med Emelie har specifikt gett mig de verktyg jag behövde för att ta mig vidare i min professionella utveckling och generellt gjort mig till en mycket gladare och tryggare person. Emelie har en unik förmåga att kombinera sina många erfarenheter och stora kunskap som coach med en personlighet och energi som skapar fantastiska resultat i samarbetet.”  – Michaela Bergström

"Emelie has that finesse of lurring out the best out of people, as individual or in team setups. And not just through a compelling and inspiring approach, but also through a sharp-edged knowledge and track record. I'm glad we crossed paths in several roles over the years. Fact that she is now pursuing her passion helping others to grow in their personal journey is an opportunity for all of you to connect with Emelie."  - Christophe Abrassart, HCL Technologies

"Jag träffade Emelie när jag var mitt i processen att ifrågasätta invanda mönster kring mitt arbete, vilka roller jag haft och vad jag ville göra framåt.  Jag saknade energi och lust att söka ett nytt, liknande jobb som mina tidigare. Emelie hjälpte mig att ringa in och sätta ord på mina tankar. Hon förde våra samtal framåt med en tydlig struktur, mycket energi och förlösande skratt. Hennes avslappande inställning till samtalen och förmåga att se det jag själv inte såg gjorde att jag lämnade våra samtal full av energi och med konkreta aktiviteter som jag ville ta tag i." - Fredrik Lohnér

"What stands out about Emelie is first and foremost her positive and engaging personality that brings energy to the whole team. Second she has a coaching mindset and great facilitations skills and she can handle any kind of audience from the hardcore technicians to senior leaders."  - Karin Höök, Agiltec

 

Jag coachar ledare som vill utvecklas själva och i sitt ledarskap.  Genom individuell coachning ges möjlighet till att öka sin medvetenhet och tydliggöra vilka sidor man vill utveckla samt vad man konkret behöver göra för att nå sina mål. En fördelaktig effekt av coachning är även att man lär sig om det coachande förhållningssättet vilket man sedan kan använda i sitt eget arbete som ledare. 

Coachning för medarbetare på en arbetsplats sker i samråd med närmsta chef där vi gemensamt sätter upp mål med coachningen, en plan och bestämmerhur det ska följas upp.

Jag coachar även privatpersoner i många olika ämnen. Kanske vill man få energi i att söka nytt jobb eller våga ta steget till en förändring. Eller få hjälp att reflektera och sätta upp konkreta actions för att ta sig mot den situation man vill ha. Det kan även handla om att börja tänka i nya banor för att skapa det liv man vill ha. Eller få hjälp med att belysa sina styrkor inför utmanande situationer.

Jag inleder alltid mina samarbeten med ett första kostnadsfritt möte där vi säkerställer att tillit finns. Det är en förutsättning för att coachningen ska fungera. Vi sätter också upp ett övergripande mål för coachningen och ramar för samarbetet. Fyll i formuläret nedan för att boka ett första möte.

"Coachning är en kreativ och tankeväckande process där klienten inspireras till att maximera sin personliga och professionella potential"

Emelie Sundborn


Jag är Diplomerad Professionell Coach & Förändringsledare från Gothia Akademi.  Utbildad i NLP,  ansluten till International Coach Federation (ICF) och är Associate Certified Coach.  Läs mer här om ICF. 

Civilingenjör i Maskinteknik, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg

Jag tar emot mina klienter på

Arkipelagen Företagscenter
Järnvågsgatan 3 i Göteborgs centrum eller
Stora Åvägen 21 i Askim Sisjön


Jag erbjuder samtal via Skype. 

Skicka gärnaett meddelande för att bli kontaktad om ett första möte

 
 
mobil: 0709-380038
email: emelie@sundborncoaching.se
besöksadresser:
Järnvågsgatan 3 Göteborg / Stora Åvägen 21 Askim

© Copyright Sundborn Coaching